Konkurrensjuridik

Specialistrådgivning inom konkurrensjuridik

KONKURRENSJURIDIK


Advokat Eric Ericsson är en av Sveriges mest erfarna rådgivare inom svensk och EU-rättslig konkurrensrätt, ett område som påverkar de flesta företag. Läs mer nedan om hur ditt företag kan få hjälp att navigera rätt.

RÅDGIVNING


Förebyggande och strategisk rådgivning


Förebyggande och strategisk rådgivning om konkurrensjuridik är väsentlig för att kunna minimera risken för fel — och för att maximera affärsmöjligheterna.

Den förebyggande rådgivningen syftar till att ge företag beslutsunderlag för att kunna utnyttja hela den tillåtna spelplanen på en marknad — samtidigt som risken för oavsiktliga överträdelser av konkurrenslagen minimeras.

Fokus ligger alltid på att hitta praktiska lösningar på aktuella problem. Lösningsförslagen presenteras som konkreta rekommendationer. Rättsutredningar redovisas endast när detta särskilt efterfrågas.

PROCESSER


Domstolsprocesser och skiljeföraranden


Eric Ericsson har lång erfarenhet som ombud i processer med konkurrensrättslig grund, t.ex. att företräda företag mot Konkurrensverket i mål om konkurrensskadeavgift eller företagskoncentrationer, liksom att företräda parter i civilprocesser om skadestånd eller ogiltighet baserat på konkurrenslagstiftningen. 


Eric Ericsson har även erfarenhet som skiljeman i avtalstvister med konkurrensrättsliga inslag.

UTREDNINGAR


Interna och externa utredningar


Om man vill påtala ett annat företags överträdelse av konkurrenslagstiftningen eller om man själv blir föremål för Konkurrensverkets utredning så behöver man ett ombud med specialistkompetens. Eric Ericsson har omfattande erfarenhet av att biträda företag i kartellutredningar, anmälningar av företagskoncentrationer och andra ärenden hos Konkurrensverket, liksom att biträda företag som vill påtala ett annat företags överträdelse av konkurrenslagen för Konkurrensverket eller EU-kommissionen. En annan uppdragstyp som Eric Ericsson har stor erfarenhet av är att genomföra internutredningar åt företag som vill skapa klarhet i om det i verksamheten förekommit åtgärder som riskerar strida mot konkurrenslagstiftningen.

UTBILDNING


Kunskap om konkurrenslagstiftningen är en nyckekompetens


God kännedom om konkurrenslagstiftningen är en betydelsefullt kompetens hos företagets nyckelpersoner: ledning, affärsansvariga, säljare m.fl. Eric Ericsson har stor erfarenhet av att utforma och genomföra utbildningar av anställda i företag och organisationer, allt från styrelse och ledningsgrupp till en hel säljkår. Utbildningen består dels av föreläsningar, dels av skriftligt material såsom handböcker, checklistor osv. Eric Ericsson tillhandahåller ett utbildningsprogram i konkurrensrätt som består av 45-minutersmoduler, vilka kan kombineras på valfritt sätt, beroende på det individuella behovet. Tag gärna kontakt för att diskutera utformningen av en utbildningsinsats för ert företag eller organisation!

EXEMPEL PÅ UTBILDNINGSMODULER SOM KAN KOMBINERAS PÅ VALFRITT SÄTT


GRUNDER

  • Konkurrensrättens bakgrund och systematik
  • Översikt över de materiella reglerna


FÖRDJUPNING

  • Avtal i vertikala relationer (t.ex. distribution)
  • Förbudet mot karteller och samordnat förfarande (bl.a. om branschorganisationer och informationsutbyte)
  • Dominerande ställning och missbruk (t.ex. rabatt- och bonussystem)
  • Offentliga företags konkurrensmöjligheter
  • Företagskoncentrationer

LÅT OSS ARBETA TILLSAMMANS


Har ditt företag konkurrensproblem? Hör av dig för en förutsättningslös konsultation.

unsplash