Case - onlineresebyråer

CASE: ONLINERESEBYÅER


Finnair tvingas acceptera priskonkurrens från onlineresebyråer


I juli 2023 godtog Konkurrensverket ett åtagande från Finnair som innebär att onlineresebyråer fortsättningsvis får marknadsföra rabatterade priser på flygresor, något som de tidigare var förhindrade att göra enligt krav från flygbolaget. Utredningen mot Finnair kunde därmed avslutas eftersom det konkurrensproblem som Konkurrensverket preliminärt hade identifierat fick sin lösning i och med flygbolagets åtagande.


I korthet innebar Finnairs avtalsvillkor i förhållande till s.k. onlineresebyråer, att det inte var tillåtet för onlineresebyråerna att marknadsföra rabatterade priser på Finnairs biljetter. Resebyråerna var i och för sig inte förhindrade att ta ut ett lägre pris än det pris som Finnair tillgängliggjort biljetten för, eller att marknadsföra en rabatt, men de fick inte marknadsföra ett slutligt pris där rabatten var avdragen. Att kunna marknadsföra flygbiljettens nettopris på internet är av stor betydelse för att synas på prisjämförelsesidor, s.k. metasöksidor. Finnairs avtalsvillkor bedömdes därför vara konkurrensbegränsande i strid med både svensk konkurrenslag och EU:s konkurrensregler.


För att slippa ett vitesåläggande valde Finnair att i stället göra ett "frivilligt" åtagande. Efter att Konkurrensverket marknadstestat Finnairs första förslag till åtagande år 2022 underkändes detta. Finnair återkom sedan våren 2023 med ett reviderat åtagande, som efter marknadstest och ytterligare förhandlingar och justeringar kunde godtas av Konkurrensverket. Finnair har därefter beslutat att avskaffa det konkurrensbegränsande avtalsvillkoret även i övriga EU/EES-länder.


Konkurrensverkets utredning inleddes i februari 2020 efter en anmälan från Svenska Resebranschföreningen, SRF. Advokat Eric Ericsson var SRF:s ombud.

Advokat Eric Ericsson:


- Ärendet visar att företag, eventuellt med stöd av sin branschorganisation, i en enskild medlemsstat kan få till stånd ingripanden som öppnar upp för en mer rättvis och effektiv konkurrens inom hela EU/EES-området.


- Man får dock vara uthållig, för det är relativt långdragna processer - särskilt när det företag som begränsar konkurrensen finns i ett annat land än den konkurrensmyndighet som bedriver utredningen.

LÅT OSS ARBETA TILLSAMMANS


Har ditt företag konkurrensproblem? Hör av dig för en förutsättningslös konsultation.

unsplash