Småföretagsjuridik

Vardagsjuridik för småföretag


Advokat Eric Ericsson kan biträda med rådgivning till småföretag i Höganäs och Kullabygden med omnejd avseende vanligen förekommande vardagsjuridik, såsom t.ex. inom följande områden:


- bolagshandlingar

- bolagsavtal

- inköps- och försäljningsavtal

- återförsäljaravtal

- agentavtal

- franchiseavtal

- licensavtal

- samarbetsavtal

- sekretessavtal

- hyresavtal

- överlåtelseavtal

- avtalstolkningsfrågor

- tvistlösning


Jag kan även förmedla kontakt med specialister i mitt nätverk för t.ex. arbetsrätt eller skatterätt.


Tag gärna kontakt för ett förutsättningslöst samtal om vad jag kan hjälpa ert företag med.


De flesta företag har en rättsskyddsförsäkring som ersätter kostnader för juridiskt ombud i tvister och skattemål samt även kostnader för sakkunniga och annan bevisning. Om den försäkrade förlorar målet och döms att betala motpartens rättegångskostnader så omfattas även dessa av försäkringen. En viss självrisk får företaget betala självt, ofta 20-25 procent av kostnaden. Detta bör kontrolleras innan en tvist inleds.