Utredningar

Utredningar


Om man vill påtala ett annat företags överträdelse av konkurrenslagstiftningen eller om man själv blir föremål för Konkurrensverkets utredning så behöver man ett ombud med specialistkompetens.


Eric Ericsson har omfattande erfarenhet av att biträda företag i kartellutredningar, anmälningar av företagskoncentrationer och andra ärenden hos Konkurrensverket, liksom att biträda företag som vill påtala ett annat företags överträdelse av konkurrenslagen för Konkurrensverket.


En annan uppdragstyp som Eric Ericsson har stor erfarenhet av är att genomföra internutredningar åt företag som vill skapa klarhet i om det i verksamheten förekommit åtgärder som riskerar strida mot konkurrenslagstiftningen.

Advokat Eric Ericsson AB

Telefon 070-678 57 82

E-post advokat@ericericsson.se

SiteLock