Utbildning

Utbildning


God kännedom om konkurrenslagstiftningen är en betydelsefullt kompetens hos företagets nyckelpersoner: ledning, affärsansvariga, säljare m.fl.


Eric Ericsson har stor erfarenhet av att utforma och genomföra utbildningar av anställda i företag och organisationer, allt från styrelse och ledningsgrupp till en hel säljkår. Utbildningen består dels av föreläsningar och av skriftligt material såsom handböcker, checklistor osv.


Eric Ericsson tillhandahåller ett utbildningsprogram i konkurrensrätt som består av 45-minutersmoduler, vilka kan kombineras på valfritt sätt, beroende på det individuella behovet:


GRUNDER

  • Konkurrensrättens bakgrund och systematik
  • Översikt över de materiella reglerna


FÖRDJUPNING

  • Avtal i vertikala relationer (t.ex. distribution)
  • Förbudet mot karteller och samordnat förfarande (bl.a. om branschorganisationer och informationsutbyte)
  • Dominerande ställning och missbruk (t.ex. rabatt- och bonussystem)
  • Offentliga företags konkurrensmöjligheter
  • Företagskoncentrationer


Tag gärna kontakt för att diskutera utformningen av en utbildningsinsats för ert företag eller organisation!

Advokat Eric Ericsson AB

Telefon 070-678 57 82

E-post advokat@ericericsson.se

SiteLock