Rådgivning

Rådgivning


En väsentlig del av Eric Ericssons verksamhet inom konkurrensjuridiken består i förebyggande rådgivning.


Förebyggande och strategisk rådgivning om konkurrensjuridik är väsentlig för att kunna minimera risken för fel

- och för att maximera affärsmöjligheterna.


Den förebyggande rådgivningen syftar till att ge företag beslutsunderlag för att kunna utnyttja hela den tillåtna ”spelplanen” på en marknad — samtidigt som risken för oavsiktliga överträdelser av konkurrenslagen minimeras.

Advokat Eric Ericsson AB

Telefon 070-678 57 82

E-post advokat@ericericsson.se

SiteLock