Ledamot av Sveriges Advokatsamfund

Ledamot av Sveriges Advokatsamfund

 

Eric Ericsson är ledamot av Sveriges Advokatsamfund sedan år 1995.

 

Länk till Advokatsamfundets matrikel finns här.

 

Advokat Eric Ericsson AB

Telefon 070-678 57 82

E-post advokat@ericericsson.se