Utbildning

Utbildning

 

God kännedom om konkurrenslagstiftningen är en betydelsefullt kompetens hos företagets nyckelpersoner: ledning, affärsansvariga, säljare m.fl.

 

Eric Ericsson har stor erfarenhet av att utforma och genomföra utbildningar av anställda i företag och organisationer, allt från styrelse och ledningsgrupp till en hel säljkår. Utbildningen består dels av föreläsningar och av skriftligt material såsom handböcker, checklistor osv.

 

Eric Ericsson tillhandahåller ett utbildningsprogram i konkurrensrätt som består av 45-minutersmoduler, vilka kan kombineras på valfritt sätt, beroende på det individuella behovet:

 

GRUNDER

  • Konkurrensrättens bakgrund och systematik
  • Översikt över de materiella reglerna

 

FÖRDJUPNING

  • Avtal i vertikala relationer (t.ex. distribution)
  • Förbudet mot karteller och samordnat förfarande (bl.a. om branschorganisationer och informationsutbyte)
  • Dominerande ställning och missbruk (t.ex. rabatt- och bonussystem)
  • Offentliga företags konkurrensmöjligheter
  • Företagskoncentrationer

 

Tag gärna kontakt för att diskutera utformningen av en utbildningsinsats för ert företag eller organisation!

Advokat Eric Ericsson AB, Box 108, 134 22 Gustavsberg

Tornhuset Office Center, Odelbergs väg 11, 2 tr., Gustavsberg

Telefon 070-678 57 82 E-post advokat@ericericsson.se